Algemene Voorwaarden

Op alle met Muze Vormgeving gesloten overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) van toepassing. zie hier

Verder hanteren wij de volgende voorwaarden:

In het overeengekomen honorarium van de opdrachtnemer zijn begrepen de werkzaamheden, die voortkomen uit aanpassingen van het eerste ontwerp en uit eventuele nadere aanpassingen van het tweede ontwerp.
Verdere aanpassingen en alle wijzigingen, die het gevolg zijn van verkeerde of onvolledige gegevens of materialen, zoals die zijn verstrekt door de opdrachtgever, zullen als meerkosten in rekening gebracht worden.